Tuesday, January 26, 2010

MANUSIA


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan [yang memelihara dan menguasai] manusia. (1)  
Raja manusia. (2) 
 Sembahan manusia. (3)  
dari kejahatan [bisikan] syaitan yang biasa bersembunyi, (4)  
yang membisikkan [kejahatan] ke dalam dada manusia. (5)  
dari [golongan] jin dan manusia. (6)


No comments:

Post a Comment

High Speed Test.